Lưu trữ Danh mục: Chưa được phân loại

PHÂN NPK CHUYÊN DÙNG CHO LÚA MÙA PHÍA BẮC CÓ GÌ NỔI BẬT?

Để cây lúa được phát triển khỏe mạnh cần phải được bổ sung đầy đủ 13 loại chất dinh dưỡng. Nhưng ở miền bắc đất lúa đã bị khai thác cạn kiệt dẫn đến thiếu các yếu tố trung và vi lượng.