Phân gà viên – Bao 01 kg

14.000 

  • Cảng: Cát Lái
  • Kho: Đồng Nai

14,000 đ/kg: Nhận hàng tại cảng và trên 20 tấn.

16,000 đ/kg: Nhận hàng tại cảng và 10-20 tấn.

17,000 đ/kg: Nhận hàng tại kho và trên 20 tấn.

19,000đ/kg: Nhận hàng tại kho và 10-20 tấn.

Mã: PGHCNB001-1-3-1 Danh mục: