Phân gà bột – Bao 01kg

12.000 

  • Cảng: Cát Lái
  • Kho: Đồng Nai

12,000 đ/kg: Nhận hàng tại cảng và trên 20 tấn.

14,000 đ/kg: Nhận hàng tại cảng và 10-20 tấn.

15,000 đ/kg: Nhận hàng tại kho và trên 20 tấn.

17,000đ/kg: Nhận hàng tại kho và 10-20 tấn.

4,200 đ/kg: Nhận hàng tại kho và dưới 10 tấn.

Mã: PGHCNB001-1-1-1 Danh mục: