Phân gà bột – Bao 25kg

2.800 

  • Cảng: Cát Lái
  • Kho: Đồng Nai

2,800 đ/kg: Nhận hàng tại cảng và trên 20 tấn.

3,000 đ/kg: Nhận hàng tại cảng và 10-20 tấn.

3,100 đ/kg: Nhận hàng tại kho và trên 20 tấn.

3,300 đ/kg: Nhận hàng tại kho và 10-20 tấn.

4,200 đ/kg: Nhận hàng tại kho và dưới 10 tấn.

Mã: PGHCNB001-1 Danh mục: