PHÂN GÀ HỮU CƠ NHẬT BẢN

  • Địa chỉ: 43 Đường R, Khu Đô Thị Lakeview City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  • Kho: QL20, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai

  • Số điện thoại: 0945 929 727

  • Email: Phanga.japan@gmail.com